Wat is ons ‘normaal’?

In een tijd waarin het wekenlang anders ging dan we gewend waren viel regelmatig de term ‘normaal’. Wanneer wordt alles weer normaal? Toen bleek dat we ook als Nederland moesten reageren en de overheid voor ons nieuwe, duidelijke kaders schetste werden we geconfronteerd met onze vrijheid. Wat is werkelijk vrijheid voor ons en kunnen we binnen de nieuwe kaders nog steeds vrijheid ervaren? Kunnen we vrijheid beoefenen zonder schade toe te brengen aan een ander. Met behoud van eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen. Met zorg voor je eigen vrijheid en die van de ander.

Nu zijn we een aantal weken verder en de kaders versoepelen. Het is aftasten hoe we met deze vorm van vrijheid omgaan. Is dit de weg terug naar normaal? Vooruit naar een nieuw normaal? En wat is dat dan? Welk gezamenlijk normaal kennen we of willen we opnieuw vormen en wat is jouw persoonlijke normaal?

Wat neem je mee naar binnen?

De weken van de intelligente lockdown, werden we naar binnen ‘gedwongen’. Het bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen gingen we zelf naar binnen, we brachten ook van alles wat anders ‘buiten’ is mee naar binnen zoals onderwijs en werk. Alle verschillende contexten die zich anders fysiek van elkaar scheiden werden nu samen gebracht. Op een soms confronterende wijze liep alles door elkaar heen. Het vroeg om herijken. Nieuwe afspraken maken onderling binnen het gezin of huishouden. En het is vooral de beweging dat de contexten van buiten mee werden gegeven naar binnen die ons een beperkend gevoel gaven.

Dan vraag ik mij af. Hoe anders was dat hiervoor? Los van dat de contexten waarin je je beweegt zich fysiek van elkaar scheiden, hoeveel invloed heb je werkelijk zelf op de keuzes die je maakt. De contexten waar jij je in beweegt? Als jij je werkelijk bewust bent van al die contexten waarin jij je beweegt, welke keuzes maak je dan?

We stellen onszelf de vragen

De vragen die ik mijzelf stelde in deze periode waren: welke keuzes maak ik nu? Wat heeft priori-teit en wat krijgt priori-tijd? Nu we met het gezin de hele dag samen zijn welke keuzes maken we dan op basis van ieders behoefte en zijn. Welke herinneringen willen we maken?
Hoe uniek is de deze kans dat we zo intens samenzijn. En een kijkje mogen krijgen in elkaars leven op deze manier. Ervaren hoe we onze tijd verdelen wanneer een week 7 dagen heeft en niet 5+2 of een dag 24 uur heeft en niet 9-17 en de rest.

Is het dan alleen maar mooi geweest de afgelopen weken? Zeker niet, er was ook leed, de kwetsbaren werden kwetsbaarder, velen werden geconfronteerd met het verlies van een familielid of zelfs meerdere, eenzaamheid kreeg een nieuw gezicht en ook binnen gezinnen en het werk ontstond er spanning. Vele dingen die je doen terug verlangen naar dat wat we hadden.

Het is niet of het een of het ander. Het is het een en het ander. Wat wordt een herinnering aan deze periode en wat nemen we mee? Willen we terug of gaan we vooruit? En als we dan vooruit gaan waar gaan we dan naar toe, hoe ziet dat eruit? Welke keuzes maken we dan samen en welke keuzes zou je maken voor jezelf? Wat is ons ‘normaal’? Het heeft al vele gedaantes gehad. Dat wat ooit normaal was is het nu niet meer. We ontwikkelen ons op individueel en collectief niveau. Dat wat was dient als basis voor wat komen gaat en kunnen we op verder bouwen.

Wat willen we ons her-inneren?

Ik ervaar dat we als gezin in deze periode voor jaren aan herinneringen en lessen hebben verzameld. Dat er dingen zijn die we willen koesteren en ons houvast geven voor de toekomst. Dat we een eigen vrijheid hebben gevonden die we als basis willen meenemen naar wat voor ons ligt. Voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Middels beelden creĆ«erden we een tastbare herinnering. Vandaag kreeg ik een tof setje Retroprints binnen van Fotofabriek. Kijkend naar de foto’s voel ik mij trots.

Deze Retroprints met dank aan Fotofabriek

Tip! Maak met elkaar een fotoboek en neem hierin mee welke intenties jullie hebben voor een nieuw ‘normaal’. Een herinnering aan wat je hebt meegemaakt en een herinnering welke veranderingen jullie voor jezelf zien.

Eva Lut
Eva Lut

Eigenaar Be Organizzed voor organisatieadvies, mede-oprichter 'Centrum Systemisch leiderschap', eigenaar 'De reis van mijn leven' persoonlijk leiderschap.